zadanie nr 34

34. Piknik "Ratujemy Ziemię lokalnie"


Opis zadania

Piknik edukacyjny o szeroko pojętej tematyce ochrony środowiska składałby się z trzech warstw:
1. ekoedukacji dla dzieci oraz dla dorosłych
2. warsztatów praktycznych
3. stoisk komercyjnych i ze zdrową żywnością
W ramach strefy dla dzieci odbywałyby się zabawy i teatrzyki przedstawiające w przystępny sposób temat jak nie marnować wody, jak segregować odpady.
Edukacja skierowana do dorosłych opierała by się na stanowiskach informacyjnych prowadzonych przez ekspertów z instytucji i fundacji działających w danych tematach np. dot. odnawialnych źródeł energii, właściwego kompostowania, przetwarzania odpadów, promocji jadłodzielni i kawiarenek naprawczych, aplikacji pomagających wypożyczanie sobie potrzebnych sprzętów zamiast ich kupowania, lokalnych miejsc wymiany ubrań, książek i zabawek, przeciwdziałania smogowi, wyjaśnienia idei 5R czyli Reduce, Reuse, Recycle, Recover i Rot, przedstawienia zjawisk takich jak zero waste czy less waste, promowania ekologicznych środków transportu i idei weganizmu. Materiały informacyjne zebrane i powieszone na planszach mogłyby być prezentowane dalej uczestnikom wykładów (wniosek do budżetu obywatelskiego o nazwie "Wykłady i warsztaty "Ratujemy Ziemię lokalnie").
Warsztaty praktyczne umożliwiłyby wykonanie woreczków na zakupy np. ze starych firanek minimalizując potrzebę korzystania z foliówek, wykonanie ekokosmetyków i ekochemii do sprzątania, przygotowanie sałatek z dzikich roślin jadalnych, renowację mebli czy sprawdzenie się z prostych napraw domowych.
Na stoiskach komercyjnych prezentowane by były wyroby pochodzące z recyklingu (np. hamaki), wielorazowe pieluchy i podpaski, pojemniki do zbierania deszczówki, woskowijki do przechowywania żywności, butelki wielokrotnego użytku, używana odzież i biodegradowalne naczynia. Nie zabrakłoby stoisk ze zdrową żywnością, a PWiK Piaseczno mógłby promować picie kranówki. Do udziału w pikniku mogliby zostać zaproszeni artyści, którzy chcieliby przeprowadzić performance z udziałem mieszkańców

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Doniesienia naukowców i informacje medialne odnośnie zachodzących niekorzystnych zmian w środowisku naszej planety wymagają działania nie tylko na poziomie rządów, ale też lokalnych społeczności. Stąd pomysł zorganizowania pikniku w Piasecznie, który umożliwiłby mieszkańcom powiatu zapoznanie się z różnorodnymi działania, które możemy sami podjąć, by zmienić obecną sytuację na lepsze. Im więcej rozumiemy co się dzieje ze środowiskiem, tym bardziej zależy nam na jego jakości.

Opis lokalizacji

Rynek miejski w Piasecznie (Pl. Piłsudskiego) pula Gminy Piaseczno

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1osoba prowadząca piknik1 500 zł
2nagłośnienie i obsługa techniczna5 000 zł
3wynajem namiotów, stolików10 000 zł
4opieka medyczna1 500 zł
5materiały do przeprowadzenia warsztatów5 000 zł
6wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty i ekspertów ze stanowisk informacyjnych15 000 zł
7wynagrodzenie dla artysty1 500 zł
8promocja imprezy, w tym ogłoszenia w prasie 3 000 zł
Łącznie: 42 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach