Mapa realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

"Bądźmy razem - twórzmy Wspólnotę" międzypokoleniowe fajfy integracyjne

Gmina: Góra Kalwaria

Szacunkowy koszt: 23 750 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

DRZEWO MIODODAJNE PRZED URZĘDEM

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 2 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Stojaki na rowery

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 4 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w PIASECZNIE

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w ZŁOTOKŁOS

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w HENRYKOWIE UROCZYM

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w GOŁKOWIE

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w PIASECZNIE

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Paszport Turystyczny Ziemi Piaseczyńskiej

Gmina: Lesznowola

Szacunkowy koszt: 15 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zalesiański Flashmob

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 13 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w GŁOSKOWIE

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w GOŁKOWIE

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zwiększenie dostępu do informacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego

Gmina: Tarczyn

Szacunkowy koszt: 10 600 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Grand Prix w Zapasach o Puchar Starosty

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 21 700 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

"W Podolszynie łączymy pokolenia "

Gmina: Lesznowola

Szacunkowy koszt: 9 100 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Cykl warsztatów dla rodziców - jak jeszcze lepiej wspierać dzieci w nauce

Szacunkowy koszt: 3 060 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekt edukacyjny "W Krainie Rzeki Jeziorki"

Gmina: Lesznowola

Szacunkowy koszt: 17 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Ogród zmysłów

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 46 350 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Cykl spotkań dla dzieci i młodzieży "Łączy Nas Sport Nie Narkotyki"

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zajęcia jogi dla Dorosłych

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 8 250 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2826W miejscowości Ustanów w gminie Prażmów

Gmina: Prażmów

Szacunkowy koszt: 10 500 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Defibrylatory ratują życie

Gmina: Góra Kalwaria

Szacunkowy koszt: 26 093,68 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2855W w gminie Tarczyn

Gmina: Tarczyn

Szacunkowy koszt: 10 200 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2837W w gminie Piaseczno

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 9 200 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2814W w gminie Konstancin-Jeziorna

Gmina: Konstancin-Jeziorna

Szacunkowy koszt: 9 200 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Rejsy dawnymi łodziami Wisłą po Urzeczu

Gmina: Góra Kalwaria

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 41 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Organizacja integracyjnych pikników rodzinnych mieszkańców Podolszyna

Gmina: Lesznowola

Szacunkowy koszt: 18 600 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup poduszkowca ratowniczego wraz z przyczepą i szkoleniem dla jego pilotów na wyposażenie Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Gmina: Góra Kalwaria

Szacunkowy koszt: 178 350 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Sadźmy drzewa - ratujmy pszczoły

Gmina: Prażmów

Szacunkowy koszt: 10 250 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

"Wenezuela - tak daleko a jak blisko". Koncert Beatriz Blanco z zespołem Solo Tres

Gmina: Lesznowola

Szacunkowy koszt: 5 616 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zasadzenie nowych drzew w Złotokłosie (miododajnych)

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Posadzenie nowego dającego cień drzewa przed wejściem do Starostwa

Gmina: Piaseczno

Szacunkowy koszt: 10 000 zł