zadanie nr 15

15. Uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym- spotkania edukacyjne dla rodziców i specjalistów


Opis zadania

Projekt zakłada stworzenie swoistej grupy wsparcia której celem będzie wypracowanie kompleksowych rozwiązań problemów dotyczących edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. Uczestnikami projektu w założeniu będą; nauczyciele, terapeuci, specjaliści oraz rodzice, mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego.
Zakładam organizację spotkań w ramach grupy wsparcia raz w miesiącu (12 spotkań) prowadzonych przez specjalistów w formie konsultacji i wymiany doświadczeń z rodzicami i osobami pracującymi z dziećmi, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dodatkowo w ramach projektu chciałabym zorganizować cykl czterech szkoleń warsztatowych (raz na kwartał) oraz jednej konferencji, które w szerszym aspekcie pozwolą na zapoznanie uczestników ze sposobami radzenia sobie z problemami ich pracy. Będzie to też możliwość do skorzystania z dobrych praktyk.
Odbiorcami zaproponowanych wydarzeń będą mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego: rodzice, nauczyciele, wszyscy specjaliści zajmujący się edukacją na poszczególnych etapach edukacji.
Proponowane tematy konferencji i warsztatów to:
1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkoła-rodzic- konferencja
2. Porozumienie bez przemocy (NVC) cykl warsztatów
• Współpraca z dzieckiem
• Żyć z nastolatkiem i nie zwariować
• NVC w szkole
• Dialog w konflikcie

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Liczba dzieci z orzeczeń o kształceniu specjalnym dla dzieci stale rośnie, powodując duży niepokój zarówno wśród rodziców jak i specjalistów zajmujących się wychowaniem, edukacją i terapią. Niezbędne jest wsparcie i wiedza, w rozwiązywaniu wielu problemów. Jest duże zainteresowanie spotkaniami w formie grupy wsparcia. Uważam, że organizowanie tych spotkań w Piasecznie stanowić będzie dużą pomoc edukacyjną jak i wsparcie psychologiczne.

Opis lokalizacji

Sala konferencyjna starostwa powiatowego Piaseczno Pula powiatowa

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszt 4 spotkań warsztatowych " Porozumienie bez przemocy"4 000 zł
2Koszt konferencji Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkoła-rodzic2 000 zł
3Koszt materiałów pomocniczych, plakatów, zaświadczeń etc2 000 zł
4Koszt cateringu dotyczy konferencji500 zł
5Koszt grupy wsparcia 6 000 zł
Łącznie: 14 500 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach