zadanie nr 12

12. Miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych


Opis zadania

Projekt polega na utworzeniu w miejscach istniejących placów zabaw lub siłowni napowietrznych miejsca przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie będzie polegało na zamontowaniu urządzeń siłowych lub urządzeń integracyjnych dedykowanym osobom poruszającym się na wózkach, niepełnosprawnym intelektualnie, niewidomym, głuchoniemym. Proponuję w lokalizacji istniejącego obiektu rekreacyjnego ustawienie dwóch zestawów urządzeń siłowych dających możliwość ćwiczeń na górne i dolne partie ciała, huśtawkę dla osób na wózku, zbudowanie ścieżki sensorycznej, tj. ścieżki o różnych fakturach podłoża: powierzchnie ostre, szorstkie, miękkie, śliskie itp, umieszczenie tablicy z alfabetem w języku Braille’a oraz języku migowym, tablicy muzycznej. Powstanie tych urządzeń da szansę na zwiększenie aktywizacji społecznej i fizycznej dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych. Tablice językowe pozwolą na porozumiewanie się osób pełno i niepełnosprawnych. Fakt umieszczenia urządzeń w miejscach rekreacji już istniejących, gdzie spotykają się mieszkańcy będzie doskonałą formą integracji środowisk a także obniża koszty budowy od podstaw.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na terenie gminy Piaseczno powstało w ostatnich latach wiele miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych. Miejsca te cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców, brakuje tam urządzeń dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Czynnie działam na rzecz osób niepełnosprawnych i wiem, że jest duże zainteresowanie taką inwestycją. Proponowana lokalizacja to miejsce bardzo dobrze zlokalizowane i często odwiedzane - park miejski. To stanowić będzie duże udogodnienie dla osób korzystających.

Opis lokalizacji

Plac rekreacji w parku miejskim, ul. Chyliczkowska; dz. ewid. 8/7 obr. 27 Pula gminna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

12 zestawy: motyl + wyciskacz, steper + rower10 000 zł
2Huśtawka dla osoby na wózku 1 szt.20 000 zł
3Ścieżka sensoryczna 5 000 zł
4Tablica z alfabetem migowym i znakami Breille”a (ok.1500 za sztukę)3 000 zł
5Tablica muzyczna3 000 zł
Łącznie: 41 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty konserwacji i ewentualnych napraw.