zadanie nr 22

22. Nasadzenie 100 drzew miododajnych na terenach powiatowych w miastach


Opis zadania

Projekt zakłada, aby nasadzić nowe drzewa miododajne najlepszych gatunków na terenach zarządzanych przez Starostwo Piaseczyńskie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Starostwo często realizując swoje inwestycje, wycina drzewa. Nasadzenia nowe często usychają po roku lub dwóch. Brakuje drzew w miastach i cienia który jest potrzebny w upalne lato.

Opis lokalizacji

Działki w miastach należące do Starostwa. Projekt zakłada elastyczną lokalizację nowych nasadzeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Nowe drzewa50 000 zł