zadanie nr 30

30. Zasadzenie nowych drzew w Złotokłosie (miododajnych)


Opis zadania

W mieście brakuje drzew miododajnych i niniejszy projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu poprzez nasadzenie nowych drzew akacjowych z kwiatami.

Projekt zakłada posadzenie drzew akacjowych wzdłuż pobocza ulicy 3 Maja. Zwiększy to atrakcyjność miejsca oraz poprawi samopoczucie mieszkańców. W ramach projektu na terenach należących do Gminy Piaseczno w  Złotokłosie zostaną zasadzone dorodne drzewa z gatunku "Robina Akacjowa" umilająca przepięknym zapachem przestrzeń miejską i dająca jednocześnie cień dla mieszkańców.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Brak cienia, świeżego powietrza oraz smog jest bardzo niebezpieczny dla seniorów oraz najmłodszych mieszkańców. Brakuje dorodnych drzew wzdłuż ulicy 3 Maja a stare są regularnie wycinane z powodu np. realizacji nowego chodnika, itp. pomysłów. Nikt nie robi nowych nasadzeń. Zmieńmy to!

Opis lokalizacji

Ulica 3 Maja w Złotokłosie na poboczach. Zadanie ma być realizowane z puli GMINNEJ.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Nasadzenie nowych dorodnych drzew miododajnych10 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

obcinanie suchych gałęzi i grabienie liści