zadanie nr 21

21. Dyskoteki „Silent Disco” dla młodzieży


Opis zadania

Organizacja zabaw tanecznych, dla publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu piaseczyńskiego, z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu do cichych dyskotek, tzw. silent disco. Słuchawki bezprzewodowe, wykorzystujące te same fale radiowe, umożliwiają̨ uczestnikom korzystanie z trzech rożnych kanałów muzycznych i doświadczenie niestandardowej formy “cichej dyskoteki”.
Projekt kierowany jest bezpośrednio do uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu piaseczyńskiego. Rodzice uczestników “cichych dyskotek” będą̨ zobowiązani do podpisania regulaminu wypożyczenia słuchawek na czas wydarzenia. Szczegółowe warunki korzystania ze sprzętu będą̨ ustalane pomiędzy usługodawcą a szkołą.
Projekt polega na zawarciu umowy pomiędzy powiatem a usługodawcą oferującym usługę̨ “cichych dyskotek”. Umowa określa organizację jedenastu dyskotek w jedenastu szkołach. Każda będzie trwała od czterech do pięciu godzin. Dalsze szczegóły, takie jak termin czy ilość́ słuchawek, będą̨ ustalane pomiędzy szkołą a firmą organizującą wydarzenie.
Projekt ma na celu działanie o charakterze integracyjno-rekreacyjnym. Nietypowa forma ma zachęcić większą liczbę młodzieży do wzięcia udziału w dyskotece. Dzięki możliwości wyboru spośród trzech kanałów muzycznych, projekt ma szansę dopasować się do indywidualnych preferencji uczestników wydarzenia. Dla młodzieży o zwiększonym lęku społecznym, jest to okazja do wzięcia udziału w zabawie w bardziej komfortowych warunkach (możliwość zdjęcia słuchawek, bądź regulacji dźwięku). Dyskoteki “silent disco” to bardzo popularna forma spędzania czasu wśród młodzieży, więc dobra zabawa i miłe wspomnienia są gwarantowane. Dodatkowo “cicha dyskoteka” ze względu ciszę, jest korzystną formą zabawy tanecznej dla nauczycieli, którzy zobowiązani są do pilnowania podopiecznych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Największą korzyścią projektu jest stworzenie pozytywnych skojarzeń związanych ze szkołą i czasem w niej spędzonym, a co więcej, poprawienie jej wizerunku w oczach obecnych jak i przyszłych uczniów. Organizacja dyskotek “silent disco” jest dowodem na to, że powiat jest otwarty na nowe doświadczenia.

Opis lokalizacji

1.Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego ul. Chyliczkowska 17, Piaseczno 2.Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Publiczne Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach - Magdalence ul. Wiejska 2, Łazy 3. Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów ul. Szarych Szeregów 8, Tarczyn 4. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta ul. Mirkowska 39, Konstancin-Jeziorna 5. Zespół Szkół Nr 1 ul. Szpitalna 10, Piaseczno 6. Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater ul. Aleja Brzóz 26, Piaseczno 7.Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ks. Z. Sajny ul. Ks. Sajny 16, Góra Kalwaria 8.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ireny Sendlerowej ul. ks. Cz. Oszkiela, Tarczyn 9. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny ul. Chyliczkowska 20, Piaseczno 10. Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego ul. Budowlanych 14, Góra Kalwaria 11.Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9e, Góra Kalwaria

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Jedenaście dyskotek Silent Disco30 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach