zadanie nr 28

28. Sadźmy drzewa - ratujmy pszczoły


Opis zadania

Projekt zakłada nasadzenie 40 lip drobnolistnych lub krymskich, 10 klonów polnych i 10 czerwonych klonów tatarskich wzdłuż drogi powiatowej 2826W w miejscowościach Ustanów - Krupia Wólka - Uwieliny. Nasadzenia nastąpią po modernizacji drogi. Proponujemy (po konsultacji z ogrodnikami) kupno sadzonek w optymalnej wielkości i palików do nich. Gdy drzewa urosną, poprawią nie tylko estetykę naszej gminy i powiatu, ale też poprawią komfort życia mieszkańców, chroniąc przed spalinami, hałasem, wiatrem, śniegiem. To ważne, bo przy tej drodze stoją domy, sklepy, punkty usługowe, szkoły, przedszkole. Ponadto lipy i klony to drzewa miododajne, o sadzenie których (oczywistych względów), apelują ekolodzy i przyrodnicy. Zadaniem projektu jest zatem wspieranie ratowania pszczół na terenie naszego powiatu, angażowanie mieszkańców w problematykę ochrony środowiska naturalnego, szczególnie w zakresie sposobów zapobiegania nadmiernej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Proponujemy do nasadzeń gatunki odporne na warunki klimatycze, zanieczyszczenia powietrza, niewymagające glebowo, tak aby koszty ich pielegnacji były minimalne. Ponadto są to gatunki wolnorosnące, długowieczne i poza lipą drobnolistną nie osiągające duzych wysokości; klon tatarski rośnie do 5 metrów, lipa krymska do 15.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zieleń odgrywa w naszym życiu kluczową rolę. Jej obecność ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Drzewa i krzewy rosnącee wzdłuż dróg absorbują zanieczyszczenia zarówno pyłowe, jak i gazowe, redukując w ten sposób ich stężenie w powietrzu. Zieleń przy drogach pochłania i rozprasza fale akustyczne. Ponadto, tworzą osłony od wiatru, kurzu, słońca oraz śniegu zimą. Tworzone przez nią kurtyny, poza spełnieniem praktycznej funkcji osłonowej chronią nas przed powodziami (poprawiają też re

Opis lokalizacji

Droga powiatowa 2826W w miejscowościach Ustanów - Uwieliny. Projekt realizowany z pulii gminnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup 40 szt lip drobnolistnych 4 400 zł
2Zakup 10 szt. Klonu tatarskiego 1 800 zł
3Zakup 10 szt klonu polnego 1 800 zł
4Koszt zasadzenie drzew 2 000 zł
5Zakup palików250 zł
Łącznie: 10 250 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach