zadanie nr 27

27. Zakup poduszkowca ratowniczego wraz z przyczepą i szkoleniem dla jego pilotów na wyposażenie Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego


Opis zadania

Projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu - poduszkowca wraz z przyczepą do przewożenia oraz ze szkoleniem w zakresie obsługi dla jego pilotów - na wyposażenie na wyposażenie Piaseczyńskiego WOPR. Jednostka taka jest niezbędna do prowadzenia działań na lodzie, w tym w szczególności na rzece Wiśle. Żadna jednostka ratownicza (PSP, OSP oraz Piaseczyńskie WOPR) na terenie powiatu piaseczyńskiego nie dysponuje taką jednostką (najbliżej zlokalizowana jednostka znajduje się w Warszawie!). Aby skutecznie dotrzeć do ofiary znajdującej się na lodzie na rzece niezbędne jest posiadanie stabilnej jednostki do takich działań (praktyka innych jednostek wskazuje, że na rzekę optymalny jest poduszkowiec).
W przypadku pozyskania poduszkowca uzyska się wyższy standard i skuteczność działania w czasie działań zimowych na lodzie. Wpłynie to również na bezpieczeństwo ratowników biorących udział w akcji ratowniczej na lodzie: jednostka taka zapewnia wyższe bezpieczeństwo w porównaniu np. do sani lodowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

- projekt dotyczy realizacji zadań powiatu:v bezpieczeństwo, ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie zagrożeniom życia i mienia,
- projekt zwiększy wydajność i poprawi możliwości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przeciwpowodziowej, zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców powiatu,
- Piaseczyńskie WOPR dzięki realizacji projektu będzie mogło lepiej reagować w sytuacjach kryzysowych związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpowodziową na terenie powiatu piaseczyńskiego

Opis lokalizacji

Wykorzystanie poduszkowca do ratownictwa na terenie całego powiatu piaseczyńskiego. Miejsce stacjonowania: Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1 (magazyn wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego powiatu piaseczyńskiego).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup poduszkowca z przyczepą + szkolenia dla pilotów obsługującyh poduszkowiec 178 350 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt utrzymania efektu realizacji zadania - zakup paliwa, przeglądy techniczne i serwis sprzętu będzie w całości ponoszony ze środków własnych Piaseczyńskiego WOPR (szacowany roczny koszt to ok. 5 tys. zł).