zadanie nr 26

26. Zakup defibrylatorów AED dla jednostek podległych Powiatowi Piaseczyńskiego


Opis zadania

Projekt polega na zakupie sześciu defibrylatorów AED dla następujących jednostek podległych Powiatowi Piaseczyńskiemu:
1. Powiatowy Urząd Pracy - ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno
2. Powiatowa Biblioteka Publiczna - ul. Chyliczkowska 12, 05-500 Piaseczno
3. Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie - ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna
4.Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii - ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria
5. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej - ul. Ks. Sajny 2a, 05-530 Góra Kalwaria
6. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - ul. Bolesława Chrobrego 85, 05-502 Łbiska

Każda jednostka wymieniona otrzymałaby jeden defibrylator AED.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Każdego roku na skutek nagłego zatrzymania akcji serca umiera blisko 40 tys. osób. Szanse przeżycia znacznie wzrastają, gdy świadkowie takiej sytuacji mają możliwość udzielnia szybciej pomocy przy wykorzystaniu defibrylatora AED. Dostępne publicznie defibrylatory AED dla jednostek podległych stanowiłby kontynuację polityki rozpoczętej zakupem defibrylatora dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Opis lokalizacji

Siedziby wymienionych wyżej jednostek podległych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup 6 defibrylatorów AED36 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach