zadanie nr 25

25. Warsztaty kształtujące kompetencje emocjonalne dzieci


Opis zadania

Warsztaty dla dzieci
- kształtowanie w dzieciach kompetencji emocjonalnych
- uświadomienie dzieciom znaczenia emocji
- pomoc dzieciom w uświadamianiu sobie swoich stanów emocjonalnych oraz znalezienie sposobu na bezpieczne wyrażanie tych emocji - wykształcenie u dzieci umiejętności mówienia o emocjach
- nauka rozpoznawania stanów emocjonalnych otaczających nas ludzi jako ważny czynnik budowania relacji społecznych.
Program moc emocji: emocje i uczucia, smutek, radość, wstyd i duma
Po każdym spotkaniu rodzice otrzymują treści przkazane dzieciom, metod pomocniczych do pracy w domu z dziećmi, prace wykonywane przez dzieci w trakcie warsztatów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Warto wzmacniać w dzieciach kompetencje emocjonalne dlatego, że dzieci, które wypracowały konstruktywne sposoby kierowanie własnymi emocjami (np. panują nad sobą, kontrolują płacz) mają na ogół większe powodzenie w kontaktach z równieśnikami.

Opis lokalizacji

Magdalenka CIS ul. Lipowa 28, filia GOK

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1warsztaty dla dzieci cz I, cykl 10 spotkań3 000 zł
2warsztaty dla dzieci cz II3 000 zł
Łącznie: 6 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach