zadanie nr 24

24. Warsztaty z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży


Opis zadania

Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych odbywających się przed wakacjami. Warsztaty mają na celu nauczenie dzieci prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia, tak aby potrafiły nieść skuteczną pierwszą pomoc i same nie stały się ofiarami. Warsztaty na fantomach.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Umiejętności udzielania pierwszej pomocy to moralny i prawny obowiązek każdego człowieka. Projekt zakłada przeprowadzenie stosownych szkoleń dla dzieci i młodzieży, tak aby potrafiły rozpoznać sytuacje potencjalnie niebezpieczne oraz poradzić sobie w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia tak aby samemu nie stać się ofiarą.

Opis lokalizacji

Magdalenka, Łazy, Lesznowola - szkoły podstawowe

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Cykl warsztatów dla młodzieży, 4 sppotkania po 90 min., 80 zł za dziecko za cykl8 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach