zadanie nr 23

23. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców. Profilaktyka ogólna działania przeciw uzależnieniom.


Opis zadania

Warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje wychowawcze. Rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warsztaty realizują program profilaktyki uniwersalnej - ukierunkowanej na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.
Zarys tematyczny warsztatów:
- granice
- uczucia i emocje
- współpraca
- kary i konsekwencje
- konflikty i problemy
- samodzielność
- role i etykiety
- pochwała

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Warsztaty są istotne ponieważ są ukierunkowane na budowanie u rodziców umiejętności przeciwdziałającym zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, np. uzależnieniom wszelkiego rodzaju.

Opis lokalizacji

Magdalenka

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1warsztaty dla rodziców cz. I, cykl 10 spotkań dla 10 - 14 osób4 500 zł
2Warszaty dla rodziców cz II 4 500 zł
Łącznie: 9 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach