zadanie nr 20

20. Senior Park


Opis zadania

Projekt dotyczy stworzenia siłowni plenerowej na terenie DPSu w Górze Kalwarii, dostosowanej w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych, ale również dla pozostałych osób chcących aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Urządzenia są bezobsługowe, całkowicie bezpieczne, odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. Służą do ćwiczenia całego ciała: nóg, ramion, brzucha i pleców. Siłownia plenerowa oprócz aktywności fizycznej jest doskonałą formą spędzania czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi. Jako miejsce plenerowej siłowni wybrano Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ze względu na jego lokalizację w centrum Góry Kalwarii. Dzięki temu będzie służyć mieszkańcom zamieszkującym tę część miasta w tym osiedle przy ul. Pijarskiej oraz ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Jest to teren ogrodzony i monitorowany, a więc zabezpieczony przed aktami wandalizmu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jako miejsce plenerowej siłowni wybrano Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ze względu na jego lokalizację w centrum Góry Kalwarii. W tej części miasta brakuje siłowni zewnętrznej. Przedmiotowa siłownia jako jedyna w mieście zostałaby dostosowana do osób starszych oraz niepełnosprawnych. Dodatkowym atutem lokalizacji siłowni w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii jest usytuowanie jej wśród zieleni i różnorodnych gatunków ptaków.

Opis lokalizacji

DPS w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, 05-530 Góra Kalwaria

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1projekt1 500 zł
2przygotowanie terenu2 000 zł
3zakup urządzeń96 500 zł
Łącznie: 100 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, bieżących remontów, konserwacji) ok. 2000