zadanie nr 19

19. Warsztaty terapeutyczno-usprawniające


Opis zadania

Cykl warsztatów pod kątem usprawniania funkcjonalnego, warsztatów ceramicznych, warsztatów kulinarnych oraz hipoterapii. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie przez 10 miesięcy z przerwą wakacyjną w sierpniu. Projekt przewidziany jest na 100 osób w wieku od 7 do 25 lat. Zajęcia będą odbywać się indywidualnie i grupowo, prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i terapeutów zatrudnionych w placówkach Powiatu Piaseczyńskiego i znajdujących się na terenie powiatu.
Terapie warsztatowe odbędą się w wyżej wymienionych placówkach wykorzystując zasoby ludzkie, sprzętowe i lokalowe. Przewidziane zostały także spotkania poza placówkami macierzystymi w dostosowanych specjalistycznych pracowniach.
Ze względu na brak sprzętu do pozycjonowania i pionizacji w celu opcjonalnego wykorzystania umiejętności funkcjonalnych osoby niepełnosprawnej zaistniała potrzeba zakupu specjalistycznego sprzętu do pełnej realizacji zadań wynikających z projektu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jest to odpowiedź na duże zapotrzebowanie mieszkańców powiatu na tego typu zajęcia integracyjne. Dzisiejsze dzieci i młodzież charakteryzuje w większości stacjonarny tryb życia, a ze względu na postęp techniczny i multimedialny ograniczenie interakcji społecznych w środowisku.
Spotkania w ramach projektu będą doskonała okazją do integracji i współpracy pomiędzy grupami osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Opis lokalizacji

ZSS w Pęcherach Łbiskach, SOSW w Piasecznie, Stajnia Prado, Habdzin 27d, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wynagrodzenie instruktorów, trenerów i terapeutów22 400 zł
2zajęcia wyjazdowe5 600 zł
3zakup mat. warsztatowych2 000 zł
4sprzęt do pionizacji i pozycjonowania25 000 zł
Łącznie: 55 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach