zadanie nr 18

18. Organizacja integracyjnych pikników rodzinnych mieszkańców Podolszyna


Opis zadania

Projekt przewiduje realizację 2 pikników: zawsze w sobotę lub niedzielę w czerwcu oraz we wrześniu, nastawionych na integrację sąsiedzką, pielęgnację tradycji. Pikniki mają charakter otwarty, wszystkie atrakcje oraz wstęp będą bezpłatne. W ramach pikniku odbywać się będą zabawy animacyjne dla dzieci i młodzieży, działania animacyjne dla dorosłych i seniorów oraz zabawy i konkursy, wszystkie mające na celu zachęcenie mieszkańców do wspólnej integracji na świeżym powietrzu. Przygotowane zostaną miejsca piknikowe do siedzenia, czyli ławki i stoły. Dla dzieci udostępnione zostaną również dmuchane zabawki. Pikniki będą trwały 6 godzin (od 15.00 do 21.00).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jak wynika z konsultacji społecznych we wsi Podolszyn, mieszkańcy w szczególności nowych domów, zgłaszają potrzebę integracji społeczności.

Opis lokalizacji

Boisko wiejskie w Podolszynie, przy ul. Polnej, nr działki 44/3

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup 5 kompletów stołów wraz z ławkami6 500 zł
2obsługa animatorów, wynajem dmuchanych zabawek dla dzieci 7 000 zł
3materiały do realizacji zabaw, działąń, druk materiałów promocyjnych1 500 zł
4napoje, poczęstunek w formie grilla3 000 zł
5wynajem sanitariatów, wywóz śmieci600 zł
Łącznie: 18 600 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach