zadanie nr 17

17. Spowalniacze na Przesmyckiego


Opis zadania

Projekt polega na budowie 3 sztuk spowalniaczy drogowych (progów zwalniających) na ulicy Przesmyckiego w Piasecznie. Proponowana lokalizacja progów to okolice posesji o numerach 9B, 23M i 25B.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Potrzeba realizacji zadania wynika z olbrzymiego zagrożenia jakim dla okolicznych mieszkańców są samochody poruszające się z nadmierną prędkością po ul. Przesmyckiego i obecny brak możliwości realnego wyegzekwowania zmniejszenia tego zagrożenia.

Opis lokalizacji

ul. Przesmyckiego Piaseczno (w okolicach posesji o numerach 9B, 23M i 25B).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1budowa progu zwalniającego x315 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach