zadanie nr 16

16. Sensoplastyka dla dzieci. Teatrzyk dla dzieci.


Opis zadania

Sensoplastyka to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Wielość faktur, kolorów, materiałów, to domena tych zajęć. Specjalnie przygotowana i zabezpieczona sala pozwala na wybuch kreatywności dzieci. Mogą swobodnie się wybrudzić, poznać kształty i konsystencję używanych produktów. Celem zajęć jest rozbudzenie wszystkich zmysłów tak, aby dziecko mogło samo na własnej skórze poczuć ich oddziaływanie. Zapewniamy swobodę ruchu, pracujemy na podłodze, nie przy stołach. Odzież ochronna i fartuchy nie będą nam potrzebne, bawimy się w odzieży przeznaczonych do ubrudzenia. Nie pospieszamy, nie zachęcamy, dajemy dzieciom czas na oswojenie i zapoznanie się z otoczeniem. Robimy wszystko tak, aby dać dziecku możliwość spontanicznej samodzielnej zabawy, pozwalając tym samym na rozwój wyobraźni i kreatywności dziecka. Zajęcia prowadzone będą pod okiem wykwalifikowanego trenera sensoplastyki.
Teatrzyk dla dzieci - teatr dedykowany dla dzieci i całych rodzin.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Gmina Prażmów nie posiada Ośrodka Kultury, w którym dzieci i młodzież mogłaby rozwijać swoje talenty, zasoby i umiejętności, poszerzać wiedzę i doświadczenia kulturalne. Sensoplastyka oraz Teatrzyki dla dzieci w świetlicy w Dobrzenicy to równość szans edukacji, kultury u rozwoju dzieci na obszarze wiejskim.

Opis lokalizacji

Świetlica Wiejska w Dobrzenicy, ul. Mazowiecka 21, 05-505

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zajęcia z sensoplastyki ok. 20 godzin + materiały 5 000 zł
2teatrzyk dla dzieci (2 - 3 spektakle)6 000 zł
Łącznie: 11 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach