zadanie nr 35

35. Zapewnienie dostępu do ebooków dla mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego


Opis zadania

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Piaseczyńskiego dostępu do platformy Legimi. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli uzyskać kod do serwisu i bezpłatnie korzystać z dostępu do 60 000 książek w formie e-booków. Zapewni to szybki dostęp do nowości książkowych, może przyczynić się do zmniejszenia kolejek oczekujących na najpopularniejsze pozycje, jest też alternatywą dla osób, które nie mogą wybrać się do biblioteki z powodu niedogodnych godzin otwarcia czy odległości. Jednocześnie, bazując na doświadczeniu zdobytym w Piasecznie, możemy stwierdzić że Legimi nie przyczynia się do spadku czytelnictwa i wypożyczeń, lecz jest dodatkowa możliwością poznawania książek przez czytelników.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dzięki dostępowi do Legimi czytelnicy mogą szybciej zdobywać nowości książkowe i mają nielimitowany dostęp do powieści, poradników, lektur. Jest to alternatywa dla osób, które rzadko odwiedzają biblioteki ze względu na odległość bądź niedogodne godziny otwarcia, a także dla tych, którzy wolą czytać książki w formie elektronicznej. Jest to też szansa dla młodzieży, by przeczytać lekturę szkolną, gdy ta jest niedostępna w formie elektronicznej.

Opis lokalizacji

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, wraz z filiami Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno wraz z filiami Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie wraz z filiami

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup dostępu do platformy Legimi35 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach