zadanie nr 11

11. Rejsy dawnymi łodziami Wisłą po Urzeczu


Opis zadania

Rejsy wiślaną szkutą wykonaną w tradycyjny sposób odbywać się będą w weekendy (sobota i niedziela) podczas wakacji (lipiec i sierpień). Rejsy rozpoczynać się będą w porcie w Górze Kalwarii lub na plaży przy tzw. tamie wojskowej. W czasie rejsów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z lokalną historią i tradycjami, szczególnie tymi związanymi z żeglugą wiślaną oraz podziwiać nadwiślańską przyrodę Urzecza. Rejsy odbywać się będą na linii Góra Kalwaria w kierunku Gassów lub Czerska. Każdy rejs będzie trwał ok. 50 minut.
Każdy rejs przeznaczony będzie dla grupy 8 - 11 osób, co daje minimalną liczbę osób w czasie 1 dnia rejsowego 40, a maksymalną 55. W trakcie całego zadania z rejsów po Wiśle będzie mogło skorzystać co najmniej 800 osób.
Przed rozpoczęciem zadania zostanie wydrukowana broszurka informacyjno-rozrywkowa, która będzie zawierała informacje historyczne o regionie Urzecze i żegludze wiślanej (flisakach), ciekawostki historyczne i przyrodnicze oraz ilustracje zdjęciowe. Po zakończeniu rejsów ogłoszony zostanie konkurs fotograficzny z nagrodami na najlepsze zdjęcie z rejsów.
Rejsy będą bezpłatne, dostępne dla mieszkańców gminy Góra Kalwaria, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja zadania ma przywrócić tradycje wiślane Urzecza, przybliżyć mieszkańcom i turystom niezwykle ciekawą historię Urzecza, przede wszystkim tę związaną z życiem na rzece, nad rzeką i tradycjami flisackimi.

Opis lokalizacji

Rzeka Wisła na wysokości gminy Góra Kalwaria

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1rejsy dawnymi łodziami x 20 20 000 zł
2druk ulotek 1000 sztuk1 000 zł
3nagrody w konkursie fotograficznym2 000 zł
4ubezpieczenie uczestników rejsów2 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach