zadanie nr 10

10. 50 drzew dla Powiatu Piaseczyńskiego


Opis zadania

Projekt zakłada posadzenie 50 drzew odpornych na warunki miejskie. Miejsce nasadzeń to okolice piaseczyńskich szkół powiatowych. Projekt ten zakłada też pielęgnację tych drzew w pierwszym roku po ich posadzeniu. Ten pomysł warto zrealizować bo nasi Mieszkańcy zasługują na to by mieszkać w otoczeniu drzew, których jest wciąż zbyt mało. Więcej nasadzeń oznacza większy komfort życia mieszkańców naszego powiatu, poprawę ich stanu zdrowia, czystsze powietrze i zatrzymywanie wód opadowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

-drzewa chronią przed hałasem
-oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów
- zatrzymują wody opadowe
-są środowiskiem do życia zwierząt
-wpływają na poprawę stanu zdrowia
-przyczyniają się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej

Opis lokalizacji

tereny znajdujące się w okolicach piaseczyńskich szkół powiatowych. Dokładną lokalizację nasadzeń wskażą eksperci z poszczególnych wydziałów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1szacunkowy roczny koszt eksploatacji18 000 zł
250 nasadzeń x 1500 zł75 000 zł
Łącznie: 93 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

18 000 zł