zadanie nr 9

9. Defibrylatory dla szkół Powiatu Piaseczyńskiego


Opis zadania

Projekt zakłada zakup 9 defibrylatorów do 9 szkół powiatu piaseczyńskiego. Defibrylator AED może być potrzebny każdemu w każdej chwili, ponieważ każdy człowiek może doświadczyć nagłego zatrzymania akcji serca.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Nagłe zatrzymanie akcji serca jest stanem nieprzewidywalnym i może dotyczyć każdego i w każdej sytuacji. W Polsce zatrzymanie akcji serca jest najczęstszą przyczyną zgonów. Zastosowanie defibrylacji jest jedynym znanym sposobem na przerwanie stanu migotania komór i wznowienie prawidłowego rytmu pracy serca. Wyposażenie szkół powiatu piaseczyńskiego w defibrylatory, to warunek bezpiecznego funkcjonowania tych placówek. Realizacja tego projektu może uratować komuś życie.

Opis lokalizacji

ZSZ im. Marszałka F. Bielińskiego w Górze Kalwarii ZSRCKU im. C. Plater-Zyberkówny w Piasecznie ZSZ im. PPOR E. Gierczak w Górze Kalwarii ZS nr 2 im. E. Plater w Piasecznie IV LO im. Rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie ZS im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie ZS nr 1 w Piasecznie LO im. I. Sendlerowej w Tarczynie ZSS przy ul. B. Chrobrego w Łbiskach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

11 defibrylator 4212 zł x 937 908 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach