zadanie nr 7

7. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2837W w gminie Piaseczno


Opis zadania

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2837W, na trasie między Gołkowem a Głoskowem w gminie Piaseczno.
Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetla aktualną prędkość jadącego drogą pojazdu. Przy wyświetlaniu prędkości dopuszczalnej na danym odcinku urządzenie wyświetla komunikat pozytywny (przykładowo: "Dziękuję!"), w przypadku większości urządzeń w kolorze zielonym. Z kolei w przypadku przekroczenia przez pojazd dopuszczalnej prędkości oprócz wyświetlanej prędkości pojazdu wyświetla się komunikat negatywny (przykładowo: "Zwolnij!"), w przypadku większości urządzeń w kolorze czerwonym.
Montaż urządzenia jest bardzo prosty - producenci sprzedają urządzenie już przygotowane do zamontowania na słupie w zasadzie dowolnej szerokości.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości to skuteczne narzędzie zwiększające bezpieczeństwo przy ruchliwych drogach publicznych. Są one w tym celu stosowane w całej Polsce przez zarządców dróg wszystkich kategorii. Statystyki pokazują, że są to urządzenia skutecznie pełniące rolę prewencyjną.

Opis lokalizacji

pas drogi powiatowej nr 2837W, na trasie między Gołkowem a Głoskowem w gminie Piaseczno

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup radarowego wyświetlacza prędkości6 500 zł
2dokumentacja2 000 zł
3zakup słupa do zamontowania wyświetlacza500 zł
4montaż200 zł
Łącznie: 9 200 zł