zadanie nr 5

5. Rodzina jednością silna - edukacja poprzez rozrywkę


Opis zadania

Dzień: Matki, Dziecka, Ojca, Rodziny to ważne święta, które są niezbyt wykorzystywane jako kanwa do integracji rodzinnej, pokoleniowej i międzysąsiedzkiej w szerszym zakresie. Dla wzmocnienia więzi międzyobywatelskiej planuje się organizację zintegrowanej programowo imprezy w trzech miejscach w płd - zach części gminy Góra Kalwaria, jako ew. modelu dla innych środowisk gminnych. Impreza odbędzie się w różnym (nieodległym od siebie) czasie, co zwiększy jej dostępność dla mieszkańców i wzmocni zwyczaj wspólnego spędzania czasu w możliwym szerokim gronie bez obecności alkoholu.
Uczestnicy będą mieli możność udziału w różnych konkursach, quizach rodzinno-sąsiedzkich i zabawach przy muzyce (z elementami nauki i profilaktyki) prowadzonych przez profesjonalnych animatorów. Dla dzieci uruchomiony będzie atrakcyjny plac zabaw, prowadzone będą też różne warsztaty artystyczne. Dla dorosłych planuje się warsztaty decoupagu, wykonania profesjonalnego makijażu, pokazy akcji gaśniczej, kurs udzielania pierwszej pomocy, warsztaty kulinarne i dietetyczne (w tym promocja polskich warzyw i owoców), pokaz zumby. Przewiduje się też okolicznościowe występy artystyczne uczniów. W imprezie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy i Powiatu.
Na zakończenie odbędzie się miniturniej piłkarski o puchary dyrektorów w/w szkół oraz rozdanie dla uczestników konkursów nagród i pucharów jako dowodu uznania i zachęty na przyszłość.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zasadnym jest tworzenie modelu aktywnego i grupowego spędzania wolnego czasu z elementami edukacji, muzyki, sportu czy zabawy jako alternatywy dla siedzenia przed telewizorem lub komputerem. Wspólne bycie rodziny z dziećmi, sąsiadów z sąsiadami to okazja do rozmów i lepszego poznania się - tak rodzą się dobre więzi międzyludzkie. Wskazanym jest propagowanie imprez bezalkoholowych. Potrzebne jest promowanie postaw prospołecznych i zachęcanie dzieci do ruchu.

Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach , ul. Szkolna 4, 05-530 Góra Kalwaria, dz. ew. nr 104 i 116; Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie, Coniew 28, 05-530 Góra Kalwaria; dz. ew. nr 747; Szkoła Podstaowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku, ul. Szkolna 5, 05-530 Góra Kalwaria; dz. ew. nr 77/1

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wynajęcie profesjonalnych animatorów 6 500 zł
2dmuchane place zabaw6 000 zł
3materiały na warsztaty dla dzieci4 500 zł
4materiały na inne konkursy i warsztaty3 000 zł
5zakup nagród, dyplomów, medali i pucharów6 000 zł
Łącznie: 26 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach