zadanie nr 4

4. Program: "Profilaktyka raka prostaty i raka piersi dla mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego" Program: "Szczepienia ochronne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego"


Opis zadania

Głównym celem programu profilaktyki raka piersi i prostaty jest zwiększenie wykrywalności stanów przedrakowych i nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania oraz zwiększenia odsetka wyleczeń. Realizacja projektu zakłada wykonanie w ciągu 11 miesięcy 810 badań usg w równym podziale płci u 405 kobiet i 405 mężczyzn na 2 aparatach USG w przychodni w Górze Kalwarii.
Kleszczowe zapalenie mózgu to ostra choroba wirusowa, która często wiąże się z powikłaniami neurologicznymi typu zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu. Źródłem infekcji może być ukąszenie przez zakażonego kleszcza lub spożycie niepasteryzowanego mleka zakażonego zwierzęcia. Szczepienie jest obecnie jedynym skutecznym sposobem uchronienia się przed tą ciężką chorobą i jej powikłaniami. Dla skutecznej ochrony przed zakażeniem konieczne jest przyjęcie 3 dawek szczepienia pierwotnego w ciągu jednego roku oraz ew. 1 dawki przypominającej co 5 lat.
W proponowanym projekcie planuje się kwalifikację lekarską do każdej dawki szczepienia oraz zakup i wykonanie 3 dawek szczepionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla każdej osoby. Program zakłada wykonanie szczepień u 300 osób przez wykwalifikowany personel medyczny SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w ciągu 2020 roku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zarówno badania USG prostaty u mężczyzn, jak i piersi u kobiet objętych programem potrzebne są w celu zmniejszenia zachorowalności na raka w/w narządów, a w rezultacie zapobiegnięcie przedwczesnym zgonom spowodowanym nowotworem. Konieczna jest popularyzacja tego typu badań profilaktycznych.
W odróżnieniu od leczenia boreliozy jedyną skuteczną metoda zapobiegającą wystąpieniu kleszczowego zapalenia mózgu jest szczepienie profilaktyczne przeciw tej chorobie.

Opis lokalizacji

SPZOZ w Górze Kalwarii, 05-530 Góra Kalwaria ul. por. Jana Białka 4, dz. ew. nr 37/31

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1kwalifikacja do sczzepienia - 3 x 30 zł - konsultacja lekarza (300 osób)27 000 zł
2zakup 3 dawek szczepionki 3 x 78zł x 300 osób70 200 zł
3akcja promocyjna 500 zł
4wykonanie USG -405 kobiet i 405 mężczyzn 810 osób x 100 zł81 000 zł
5akcja promocyjna 300 zł
Łącznie: 179 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach