zadanie nr 1

1. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2841W w gminie Lesznowola


Opis zadania

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2841W przy ul. Postępu w miejscowości Kolonia Lesznowola w pobliżu skrzyżowania z ul. Słoneczną.
Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetla aktualną prędkość jadącego drogą pojazdu. Przy wyświetlaniu prędkości dopuszczalnej na danym odcinku urządzenie wyświetla komunikat pozytywny (przykładowo: "Dziękuję!"), w przypadku większości urządzeń w kolorze zielonym. Z kolei w przypadku przekroczenia przez pojazd dopuszczalnej prędkości oprócz wyświetlanej prędkości pojazdu wyświetla się komunikat negatywny (przykładowo: "Zwolnij!"), w przypadku większości urządzeń w kolorze czerwonym.
Montaż urządzenia jest bardzo prosty - producenci sprzedają urządzenie już przygotowane do zamontowania na słupie w zasadzie dowolnej szerokości.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości to skuteczne narzędzie zwiększające bezpieczeństwo przy ruchliwych drogach publicznych. Są one w tym celu stosowane w całej Polsce przez zarządców dróg wszystkich kategorii. Statystyki pokazują, że są to urządzenia skutecznie pełniące rolę prewencyjną.

Opis lokalizacji

Pas drogi powiatowej nr 2841W przy ul. Postępu w miejscowości Kolonia Lesznowola w pobliżu skrzyżowania z ul. Słoneczną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup radarowego wyświetlacza prędkości7 500 zł
2dokumentacja2 000 zł
3zakup słupa do zamontowania wyświetlacza500 zł
4montaż200 zł
Łącznie: 10 200 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach