Wybrany do głosowania

1 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2841W w gminie Lesznowola

Rodzaj: gminny

Koszt: 10 200 zł

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2841W przy ul. Postępu w miejscowości Kolonia Lesznowola... więcej »

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2841W przy ul. Postępu w miejscowości Kolonia Lesznowola w pobliżu skrzyżowania z ul. Słoneczną. Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetla aktualną prędkość jadącego drogą pojazdu.

Wybrany do głosowania

2 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2826W w gminie Prażmów

Rodzaj: gminny

Koszt: 10 200 zł

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2826W przy ul. Głównej w Ustanowie w okolicy przedszkola... więcej »

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2826W przy ul. Głównej w Ustanowie w okolicy przedszkola.

Wybrany do realizacji

3 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2855W w gminie Tarczyn

Rodzaj: gminny

Koszt: 10 200 zł

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2855W przy ul. Grójeckiej w Tarczynie w okolicy skrzyżow... więcej »

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2855W przy ul. Grójeckiej w Tarczynie w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 876 Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetla aktualną prędkość jadącego drogą pojazdu.

Wybrany do głosowania

4 Program: "Profilaktyka raka prostaty i raka piersi dla mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego" Program: "Szczepienia ochronne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego"

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 179 000 zł

Głównym celem programu profilaktyki raka piersi i prostaty jest zwiększenie wykrywalności stanów przedrakowych i nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania oraz zwięk... więcej »

Głównym celem programu profilaktyki raka piersi i prostaty jest zwiększenie wykrywalności stanów przedrakowych i nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania oraz zwiększenia odsetka wyleczeń. Realizacja projektu zakłada wykonanie w ciągu 11 miesięcy 810 badań usg w równym podziale płci u 405 kobiet i 405 mężczyzn na 2 aparatach USG w przychodni w Górze Kalwarii.

Wybrany do głosowania

5 Rodzina jednością silna - edukacja poprzez rozrywkę

Rodzaj: gminny

Koszt: 26 000 zł

zień: Matki, Dziecka, Ojca, Rodziny to ważne święta, które są niezbyt wykorzystywane jako kanwa do integracji rodzinnej, pokoleniowej i międzysąsiedzkiej w szerszym zakre... więcej »

zień: Matki, Dziecka, Ojca, Rodziny to ważne święta, które są niezbyt wykorzystywane jako kanwa do integracji rodzinnej, pokoleniowej i międzysąsiedzkiej w szerszym zakresie. Dla wzmocnienia więzi międzyobywatelskiej planuje się organizację zintegrowanej programowo imprezy w trzech miejscach w płd - zach części gminy Góra Kalwaria, jako ew. modelu dla innych środowisk gminnych.

Wybrany do głosowania

6 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej ul. Wiślana w Brześcach w gminie Góra Kalwaria

Rodzaj: gminny

Koszt: 9 200 zł

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej ul. Wiślana w Brześcach w gminie Góra Kalwaria. Radarowy w... więcej »

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej ul. Wiślana w Brześcach w gminie Góra Kalwaria. Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetla aktualną prędkość jadącego drogą pojazdu.

Wybrany do realizacji

7 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2837W w gminie Piaseczno

Rodzaj: gminny

Koszt: 9 200 zł

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2837W, na trasie między Gołkowem a Głoskowem w gminie Pi... więcej »

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2837W, na trasie między Gołkowem a Głoskowem w gminie Piaseczno. Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetla aktualną prędkość jadącego drogą pojazdu.

Wybrany do realizacji

8 Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2814W w gminie Konstancin-Jeziorna

Rodzaj: gminny

Koszt: 9 200 zł

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2814W przy ul. Długiej w Konstancinie-Jeziornie w okolic... więcej »

Projekt przewiduje zakup oraz montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej nr 2814W przy ul. Długiej w Konstancinie-Jeziornie w okolicy szpitala, gdzie obowiązuje znak ograniczenia prędkości. Radarowy wyświetlacz prędkości wyświetla aktualną prędkość jadącego drogą pojazdu i wyświetla komunikaty - pozytywny lub negatywny.

Wybrany do głosowania

9 Defibrylatory dla szkół Powiatu Piaseczyńskiego

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 37 908 zł

Projekt zakłada zakup 9 defibrylatorów do 9 szkół powiatu piaseczyńskiego. Defibrylator AED może być potrzebny każdemu w każdej chwili, ponieważ każdy człowiek może doświ... więcej »

Projekt zakłada zakup 9 defibrylatorów do 9 szkół powiatu piaseczyńskiego. Defibrylator AED może być potrzebny każdemu w każdej chwili, ponieważ każdy człowiek może doświadczyć nagłego zatrzymania akcji serca.

Wybrany do głosowania

10 50 drzew dla Powiatu Piaseczyńskiego

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 93 000 zł

Projekt zakłada posadzenie 50 drzew odpornych na warunki miejskie. Miejsce nasadzeń to okolice piaseczyńskich szkół powiatowych. Projekt ten zakłada też pielęgnację tych ... więcej »

Projekt zakłada posadzenie 50 drzew odpornych na warunki miejskie. Miejsce nasadzeń to okolice piaseczyńskich szkół powiatowych. Projekt ten zakłada też pielęgnację tych drzew w pierwszym roku po ich posadzeniu.

Wybrany do realizacji

11 Rejsy dawnymi łodziami Wisłą po Urzeczu

Rodzaj: gminny

Koszt: 25 000 zł

Rejsy wiślaną szkutą wykonaną w tradycyjny sposób odbywać się będą w weekendy (sobota i niedziela) podczas wakacji (lipiec i sierpień). Rejsy rozpoczynać się będą w porci... więcej »

Rejsy wiślaną szkutą wykonaną w tradycyjny sposób odbywać się będą w weekendy (sobota i niedziela) podczas wakacji (lipiec i sierpień). Rejsy rozpoczynać się będą w porcie w Górze Kalwarii lub na plaży przy tzw. tamie wojskowej. ejsy odbywać się będą na linii Góra Kalwaria w kierunku Gassów lub Czerska. Każdy rejs będzie trwał ok. 50 minut.

Wybrany do realizacji

12 Miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych

Rodzaj: gminny

Koszt: 41 000 zł

Projekt polega na utworzeniu w miejscach istniejących placów zabaw lub siłowni napowietrznych miejsca przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie będzie polegało na z... więcej »

Projekt polega na utworzeniu w miejscach istniejących placów zabaw lub siłowni napowietrznych miejsca przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie będzie polegało na zamontowaniu urządzeń siłowych lub urządzeń integracyjnych dedykowanym osobom poruszającym się na wózkach, niepełnosprawnym intelektualnie, niewidomym, głuchoniemym.

Wybrany do głosowania

13 Przebudowa istniejącego chodnika w ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 2826W w miejscowościach Uwieliny - Kędzierówka

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 178 096 zł

Projekt przewiduje przebudowę istniejącego chodnika w ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Szkolnej w Uwielinach do Kędzierówki na długości 430 m. Zadanie polega na rozbiórce is... więcej »

Projekt przewiduje przebudowę istniejącego chodnika w ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Szkolnej w Uwielinach do Kędzierówki na długości 430 m. Zadanie polega na rozbiórce istniejącego chodnika uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, zamontowaniu krawężników, wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej oraz uporządkowania terenu.

Wybrany do głosowania

14 Prażmowska Majówka w Uwielinach

Rodzaj: gminny

Koszt: 11 000 zł

Projekt przewiduje zorganizowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców gminy Prażmów o charakterze sportowym i kulturalnym oraz z przeprowadzeniem szkolenia z pierwszej pom... więcej »

Projekt przewiduje zorganizowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców gminy Prażmów o charakterze sportowym i kulturalnym oraz z przeprowadzeniem szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wybrany do głosowania

15 Uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym- spotkania edukacyjne dla rodziców i specjalistów

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 14 500 zł

Projekt zakłada stworzenie swoistej grupy wsparcia której celem będzie wypracowanie kompleksowych rozwiązań problemów dotyczących edukacji uczniów ze specjalnymi potrzeba... więcej »

Projekt zakłada stworzenie swoistej grupy wsparcia której celem będzie wypracowanie kompleksowych rozwiązań problemów dotyczących edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. Uczestnikami projektu w założeniu będą; nauczyciele, terapeuci, specjaliści oraz rodzice, mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego.

Wybrany do głosowania

16 Sensoplastyka dla dzieci. Teatrzyk dla dzieci.

Rodzaj: gminny

Koszt: 11 000 zł

Sensoplastyka to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Wielość faktur, kolorów, materiałów, to domena tych zajęć. Celem za... więcej »

Sensoplastyka to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Wielość faktur, kolorów, materiałów, to domena tych zajęć. Celem zajęć jest rozbudzenie wszystkich zmysłów tak, aby dziecko mogło samo na własnej skórze poczuć ich oddziaływanie.

Wybrany do głosowania

17 Spowalniacze na Przesmyckiego

Rodzaj: gminny

Koszt: 15 000 zł

Projekt polega na budowie 3 sztuk spowalniaczy drogowych (progów zwalniających) na ulicy Przesmyckiego w Piasecznie. Proponowana lokalizacja progów to okolice posesji o n... więcej »

Projekt polega na budowie 3 sztuk spowalniaczy drogowych (progów zwalniających) na ulicy Przesmyckiego w Piasecznie. Proponowana lokalizacja progów to okolice posesji o numerach 9B, 23M i 25B.

Wybrany do realizacji

18 Organizacja integracyjnych pikników rodzinnych mieszkańców Podolszyna

Rodzaj: gminny

Koszt: 18 600 zł

Projekt przewiduje realizację 2 pikników: zawsze w sobotę lub niedzielę w czerwcu oraz we wrześniu, nastawionych na integrację sąsiedzką, pielęgnację tradycji.Pikniki będ... więcej »

Projekt przewiduje realizację 2 pikników: zawsze w sobotę lub niedzielę w czerwcu oraz we wrześniu, nastawionych na integrację sąsiedzką, pielęgnację tradycji.Pikniki będą otwarte i bezpłatne, zabawy animacyjne dla dzieci, młodzieży, ale także dla dorosłych i seniorów maja na celu zachęcenie mieszkańców do wspólnej integracji na świeżym powietrzu.

Wybrany do głosowania

19 Warsztaty terapeutyczno-usprawniające

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 55 000 zł

Cykl warsztatów pod kątem usprawniania funkcjonalnego, warsztatów ceramicznych, warsztatów kulinarnych oraz hipoterapii. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie przez 10 mies... więcej »

Cykl warsztatów pod kątem usprawniania funkcjonalnego, warsztatów ceramicznych, warsztatów kulinarnych oraz hipoterapii. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie przez 10 miesięcy z przewrwą wakacyjną w sierpniu. Projekt przewidziany jest na 100 osób w wieku od 7 do 25 lat. Zajęcie będą odbywać się indywidualnie i grupowo przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i terapeutów.

Wybrany do głosowania

20 Senior Park

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 100 000 zł

Projekt dotyczy stworzenia siłowni plenerowej na terenie DPSu w Górze Kalwarii, dostosowanej w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych, ale również dla pozos... więcej »

Projekt dotyczy stworzenia siłowni plenerowej na terenie DPSu w Górze Kalwarii, dostosowanej w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych, ale również dla pozostałych osób chcących aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Wybrany do głosowania

21 Dyskoteki „Silent Disco” dla młodzieży

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 30 000 zł

Organizacja zabaw tanecznych, dla publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu piaseczyńskiego, z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu do cichych dyskotek, tzw.... więcej »

Organizacja zabaw tanecznych, dla publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu piaseczyńskiego, z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu do cichych dyskotek, tzw. silent disco. Słuchawki bezprzewodowe, wykorzystujące te same fale radiowe, umożliwiają̨ uczestnikom korzystanie z trzech rożnych kanałów muzycznych i doświadczenie niestandardowej formy “cichej dyskoteki”.

Wybrany do głosowania

22 Nasadzenie 100 drzew miododajnych na terenach powiatowych w miastach

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 50 000 zł

Projekt zakłada, aby nasadzić nowe drzewa miododajne najlepszych gatunków na terenach zarządzanych przez Starostwo Piaseczyńskie.

Wybrany do głosowania

23 Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców. Profilaktyka ogólna działania przeciw uzależnieniom.

Rodzaj: gminny

Koszt: 9 000 zł

Warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje wychowawcze. Rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warsztaty realizują program profilaktyki uniwersalnej - ukierun... więcej »

Warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje wychowawcze. Rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warsztaty realizują program profilaktyki uniwersalnej - ukierunkowanej na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Wybrany do głosowania

24 Warsztaty z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 8 000 zł

Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych odbywających się przed wakacjami. Warsztaty mają na celu nauczenie dzieci prawidłowych reakcji w sytuacjach... więcej »

Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych odbywających się przed wakacjami. Warsztaty mają na celu nauczenie dzieci prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia, tak aby potrafiły nieść skuteczną pierwszą pomoc i same nie stały się ofiarami. Warsztaty na fantomach.

Wybrany do głosowania

25 Warsztaty kształtujące kompetencje emocjonalne dzieci

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 6 000 zł

- kształtowanie w dzieciach kompetencji emocjonalnych - uświadomienie dzieciom znaczenia emocji - pomoc dzieciom w uświadamianiu sobie swoich stanów emocjonalnych oraz... więcej »

- kształtowanie w dzieciach kompetencji emocjonalnych - uświadomienie dzieciom znaczenia emocji - pomoc dzieciom w uświadamianiu sobie swoich stanów emocjonalnych oraz znalezienie sposobu na bezpieczne wyrażanie tych emocji - wykształcenie u dzieci umiejętności mówienia o emocjach - nauka rozpoznawania stanów emocjonalnych otaczających nas ludzi jako ważny czynnik budowania relacji społecznych.

Wybrany do głosowania

26 Zakup defibrylatorów AED dla jednostek podległych Powiatowi Piaseczyńskiego

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 36 000 zł

Projekt polega na zakupie 6 defibrylatorów AED dla jednostek podległych Powiatowi Piaseczyńskiemu: PUP w Piasecznie, Biblioteka Powiatowa w Piasecznie, DPS w Konstancini... więcej »

Projekt polega na zakupie 6 defibrylatorów AED dla jednostek podległych Powiatowi Piaseczyńskiemu: PUP w Piasecznie, Biblioteka Powiatowa w Piasecznie, DPS w Konstancinie-Jeziornie, DPS w Górze Kalwarii, POIK w Górze Kalwarii oraz Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łbiskach. Każda jednostka wymieniona otrzymałaby jeden defibrylator AED.

Wybrany do realizacji

27 Zakup poduszkowca ratowniczego wraz z przyczepą i szkoleniem dla jego pilotów na wyposażenie Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 178 350 zł

Projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu - poduszkowca wraz z przyczepą do przewożenia oraz ze szkoleniem w zakresie obsługi dla jego pilotów - na wyposażenie na ... więcej »

Projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu - poduszkowca wraz z przyczepą do przewożenia oraz ze szkoleniem w zakresie obsługi dla jego pilotów - na wyposażenie na wyposażenie Piaseczyńskiego WOPR. Jednostka taka jest niezbędna do prowadzenia działań na lodzie, w tym w szczególności na rzece Wiśle.

Wybrany do realizacji

28 Sadźmy drzewa - ratujmy pszczoły

Rodzaj: gminny

Koszt: 10 250 zł

Projekt zakłada nasadzenie 40 lip drobnolistnych lub krymskich, 10 klonów polnych i 10 czerwonych klonów tatarskich wzdłuż drogi powiatowej 2826W w miejscowościach Ustanó... więcej »

Projekt zakłada nasadzenie 40 lip drobnolistnych lub krymskich, 10 klonów polnych i 10 czerwonych klonów tatarskich wzdłuż drogi powiatowej 2826W w miejscowościach Ustanów - Krupia Wólka - Uwieliny. Nasadzenia nastąpią po modernizacji drogi.

Wybrany do realizacji

29 "Wenezuela - tak daleko a jak blisko". Koncert Beatriz Blanco z zespołem Solo Tres

Rodzaj: gminny

Koszt: 5 616 zł

Beatriz Blanco jest polską śpiewaczką urodzoną w Wenezueli, mieszkającą w Piasecznie. Z założonym przez siebie zespołem Solo Tres realizuje recitale z muzyką latynoameryk... więcej »

Beatriz Blanco jest polską śpiewaczką urodzoną w Wenezueli, mieszkającą w Piasecznie. Z założonym przez siebie zespołem Solo Tres realizuje recitale z muzyką latynoamerykańską. Śpiewa pieśni, piosenki własne i tradycyjne (m.in. chilijskiej pieśniarki Violety Parry) wspaniale ubarwiając je opowieściami o kulturze i historii krajów Ameryki Południowej.

Wybrany do realizacji

30 Zasadzenie nowych drzew w Złotokłosie (miododajnych)

Rodzaj: gminny

Koszt: 10 000 zł

W mieście brakuje drzew miododajnych i niniejszy projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie... więcej »

W mieście brakuje drzew miododajnych i niniejszy projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu poprzez nasadzenie nowych drzew akacjowych z kwiatami.

Wybrany do głosowania

31 Montaż aktywnych na ruch "kocich oczu" przy przejściu dla pieszych w ulicy Wojska Polskiego obok szkoły podstawowej

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 50 000 zł

Dodatkowo zamontowany czujnik ruchu reagujący na zbliżającego się pieszego lub rowerzystę uruchomi zwiększoną częstotliwość pulsowania (migania) diod LED. Dzięki takiemu ... więcej »

Dodatkowo zamontowany czujnik ruchu reagujący na zbliżającego się pieszego lub rowerzystę uruchomi zwiększoną częstotliwość pulsowania (migania) diod LED. Dzięki takiemu rozwiązaniu piesi i rowerzyści będą mieli zwiększone szanse na bezpieczne korzystanie z przejścia po pasach a kierowcy zwiększą czujność i zwolnią przed pasami dla pieszych.

Wybrany do realizacji

32 Posadzenie nowego dającego cień drzewa przed wejściem do Starostwa

Rodzaj: gminny

Koszt: 10 000 zł

W mieście brakuje drzew i niniejszy projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu poprze... więcej »

W mieście brakuje drzew i niniejszy projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu poprzez nasadzenie nowych drzew akacjowych z kwiatami.

Wybrany do głosowania

33 Wykłady i warsztaty "Ratujemy Ziemię lokalnie"

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 60 000 zł

Cykliczne wykłady i spotkania z ekspertami i osobami pasjonującymi się swoimi dziedzinami mają za zadanie przybliżyć mieszkańcom powiatu różne tematy związane z ochroną ś... więcej »

Cykliczne wykłady i spotkania z ekspertami i osobami pasjonującymi się swoimi dziedzinami mają za zadanie przybliżyć mieszkańcom powiatu różne tematy związane z ochroną środowiska. Pogłębienie swojej wiedzy będzie możliwe dzięki zaproszeniu autorów książek poruszających tematy wykładów, oraz umożliwieniu bezpłatnego otrzymania tych książek w konkursach.

Wybrany do głosowania

34 Piknik "Ratujemy Ziemię lokalnie"

Rodzaj: gminny

Koszt: 42 500 zł

Piknik edukacyjny o szeroko pojętej tematyce ochrony środowiska składałby się z trzech warstw: 1. ekoedukacji dla dzieci oraz dla dorosłych 2. warsztatów praktycznych... więcej »

Piknik edukacyjny o szeroko pojętej tematyce ochrony środowiska składałby się z trzech warstw: 1. ekoedukacji dla dzieci oraz dla dorosłych 2. warsztatów praktycznych 3. stoisk komercyjnych i ze zdrową żywnością. W ramach strefy dla dzieci odbywałyby się zabawy i teatrzyki przedstawiające w przystępny sposób temat jak nie marnować wody, jak segregować odpady.

Wybrany do głosowania

35 Zapewnienie dostępu do ebooków dla mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 35 000 zł

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Piaseczyńskiego dostępu do platformy Legimi. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli uzyskać kod do serwisu i bezpłatnie kor... więcej »

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Piaseczyńskiego dostępu do platformy Legimi. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli uzyskać kod do serwisu i bezpłatnie korzystać z dostępu do 60 000 książek w formie e-booków.

Odrzucony merytorycznie

1 Przebudowa (poszerzenie) drogi powiatowej ulicy Akacjowej we wsi Marylka

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 178 730 zł

Odrzucony merytorycznie

2 Zakup Samochodu z drabiną mechaniczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 125 000 zł

Odrzucony merytorycznie

3 Skuteczna pomoc - profesjonalny ratownik

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 110 060 zł

Odrzucony merytorycznie

4 całodobowy punkt pomocy medycznej

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 58 zł

Odrzucony merytorycznie

6 Zakup torby PSP R1 (BURN TEC) wraz z wyposażeniem oraz defibrylatora AED z torbą, baterią i elektrodami dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Prażmowie

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 10 600 zł

Odrzucony merytorycznie

10 Zakup sprężarki do butli dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 12 000 zł

Odrzucony merytorycznie

12 Zakup pralnico-wirówki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piaseczno

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 28 000 zł

Odrzucony merytorycznie

13 Przebudowa przejazdu kolejowego na ulicy Tarczyńskiej w miejscowości Korzeniówka

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 11 000 zł

Odrzucony merytorycznie

14 BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY PRZEDSZKOLU i ŻŁOBKU „MALUSZEK” oraz PRZEDSZKOLU "BAJKA"

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 22 000 zł

Odrzucony merytorycznie

16 Ogrodowa tężnia solankowa w Magdalence

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 25 000 zł

Odrzucony merytorycznie

17 Zakup przenośnego akumulatorowego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 5 000 zł

Odrzucony merytorycznie

18 Inwentaryzacja drzewostanu i nadanie im dowodu rejestracyjnego wraz ze zdjęciem i lokalizacją na mapie

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 22 000 zł

Odrzucony merytorycznie

20 Mural Pałacu Saskiego na budynku Starostwa przy ulicy Chyliczkowskiej

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 30 000 zł

Odrzucony merytorycznie

23 Otwarcie dla mieszkańców osi widokowej Królewskie Lipy przy budynku Starostwa w Piasecznie aż do Parku Miejskiego

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 11 000 zł

Odrzucony merytorycznie

26 Montaż latarni wolnostojącej

Rodzaj: powiatowy

Koszt: 11 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt